Efter en utställning i Peterboro i England 1987 startade vi vår verksamhet tillsammans
med engelsmannen Glenn Skevington.

Samma år sålde vi våra första teeskyltar, men då fanns kunderna uteslutande i Storbritannien. Först i mitten av 1990 talet blev produkterna kända för våra svenska & skandinaviska klubbar. Idag återfinner man våra produkter på många av de svenska klubbar som satsat på att marknadsföra sitt varumärke, profilerat klubben och hålla en genomgående hög standard.

Efter en rundringning 2003 och 2004 visade sig att ingen av de klubbar som investerat i våra produkter hade tappat greenfee gäster, trots att man på vissa områden talade om stora nedgångar. Givetvis har dessa klubbar samma höga standard genomgående och inte bara på informationssystemen, men ingen kedja är starkare än den svagaste länken.

Förutom våra klassiska produkter kan vi erbjuda helt unika lösningar både då det gäller funktion och design. Fler exempel finns under fliken golfbanor, klicka här.